Hannis Hae

@hannis_hae

Denna instagram har bilder av en liten men vuxen, allvarlig men humoristisk, barnslig men vis hannis och de handlar om ptsd, ångest och depression.